DOANH NGHIỆP NÀO CẦN TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC DIGITAL MARKETING:

Tư vấn chiến lược Digital Marketing phù hợp với

  1. Doanh nghiệp đã có mục tiêu tạo thương và bán hàng nhưng chưa biết làm sao để đạt được mục tiêu đó
  2. Doanh nghiệp chưa có một chiến lược marketing hoàn hảo, chưa có câu chuyện và thông điệp truyền thông
  3. Doanh nghiệp chưa biết lập kế hoạch trên các kênh truyền thông thế nào cho hiệu quả
  4. Doanh nghiệp đã có nhân sự marketing nhưng chư hoạt động hiệu quả